آرتروز حاد می‌تواند اولین علامت عوارض مشترک باشد.

به همین دلیل است که تمرین EMS فقط پس از مشاوره با پزشک باید انجام  شود، حتی اگر به گونه‌ای طراحی شود که از فشار بیشتر به مفاصل جلوگیری کند.