منظور ما در اینجا ایمپلنت‌های استخوان­سازی در اندازه بزرگ و در مجاورت مستقیم الکترودهای تحریک‌کننده است. این امر ممکن است منجر به ایجاد گرمای نامطلوب شود.