ما معتقدیم که حاملگی مانع انجام  تمرین EMS می‌شود.

با این حال در دوره پس از زایمان، تمرین EMS ابزاری مناسب برای بازگشت راحت و سریع بدن به شکل طبیعی است.

برای داشتن یک ورزش سالم، باید با یک متخصص، مشاوره و طراحی تمرین شود.