برنامه ­ریزی تمرین EMS – چند وقت یکبار باید تمرین کنید؟

کسانی که تمرین می­کنند اغلب اهداف جاه­طلبانه­ای برای خود ترسیم می­کنند. آن‌ها می­خواهند هر چه سریعتر به اهداف خود برسند.

باید توجه کنید که اولین تغییرات آنزیمی (افزایش کراتین کیناز و لاکتات دی هیدروژناز) تنها از طریق برنامه تمرینی پیشنهادی (3-2 بار در هفته، هر بار به مدت 30-20 دقیقه) اتفاق می­افتد و هر چه فرد مبتدی‌تر باشد تأثیر آن افزایش پیدا می­کند.

در برخی موارد مشاهده کردیم که کراتین کیناز پس از 20 دقیقه از آغاز تمرین EMS افزایش پیدا کرد؛ این نتیجه تنها در دوی ماراتن حاصل می­شود.

این امر ممکن است برای افراد تمرین ندیده مشکل زا باشد زیرا مدتی طول می­کشد که انسداد مجاری کلیه خون خود را نشان دهد.

تغییرات سلولی (مانند افزایش سلول‌های ماهواره­ای در ماهیچه، افزایش تعداد سلول‌های ماهیچه­ای مقاوم) تنها پس از 3 هفته از شروع تمرین آغاز می­شود. پس از 6 هفته بسیاری از این تغییرات کامل می­شوند و سپس نوبت به تغییرات ساختاری در نظام عضلانی می‌رسد (هیپرتروفی و افزایش تفکیک عضلانی).

این فرآیندها بسیار سریع اتفاق می‌افتند.

حتی شدت تمرین بیشتر هم نمی‌تواند این شتاب را به وجود بیاورد، اما کشیدگی بیش‌ازحد به عضله تحمیل می‌کند که موجب از بین رفتن فیبرهای عضلانی و کاهش سطح تحمل تمرین می­شود.

ثابت شده است که رژیم­های پروتئینی خاص موجب کارآیی بیشتر برنامه تمرینی می­شود.