از نظر بسیاری از روش‌های درمانی، نقص در حالت بدن دلیل مشکلات فیزیکی و روحی است. تمرین EMS منظم با استفاده از  Easy Motion Skin  تأثیرات مثبتی بر حالت بدن می‌گذارد.