هر چند که در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده محدودیت خاصی برای استفاده از این محصول تثبیت و تعریف نشده است اما جهت اطمینان خاطر و یا در صورت داشتن بیماری حاد قبل از تمرین با EMS، با پزشک خود مشورت نمائید.

برای داشتن یک ورزش سالم، باید با یک متخصص، مشاوره و طراحی تمرین شود.