یکی از مزیت‌های ارزشمند تمرین دقیق با Easy Motion Skin ، اثر آن بر روی هوشیاری ذهنی است که هنگامی‌که فرد حس کند بدن او کاملاً تنظیم شده است به وجود می‌آید. اما تائید علمی این تأثیرات دشوار است. بااین‌وجود سال‌ها مشاهده توسط ما نشان می‌دهد که هنگامی‌که بیماران حس کنند بدنشان متعادل‌تر شده و ماهیچه‌هایشان چابک‌تر شده‌اند، خلق‌وخوی آن‌ها نیز بهتر می‌شود. کسانی که این تمرین را انجام  می‌دهند، غالباً بر درد غلبه می‌کنند و سازمان‌دهی فعالانه امور روزمره برای آن‌ها لذت‌بخش می‌شود. تصور افراد از خودشان بسیار بهتر می‌شود و همین امر موجب به وجود آمدن عادات غذایی بهتر و ارتقای سطح فعالیت روزانه می شود.