تمرین EMS برای افرادی که از دستگاه های تنظیم ضربان قلب استفاده می‌کنند

حتی امروزه هم برخی از بیمارانی که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده می‌کنند این‌گونه تصور می‌کنند که تمرین EMS برای آن‌ها مناسب نیست اما در اشتباه‌اند. دامنه نشانه‌هایی که به دلیل آن‌ها باید دستگاه‌های خاص مانند دستگاه تنظیم ضربان قلب، دستگاه تنظیم عملکرد بطن‌های قلب، یا دستگاه‌های AICD بسیار افزایش‌یافته است که معنای آن این است که بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی وجود دارند که این شکل از تمرین برای آن‌ها سودمند است.

نظر کنونی متخصصان این است که تمرین EMS برای کسانی که از دستگاه تنظیم ضربان قلب و دیگر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، خطرناک نیست.

این امر به دلیل نوع و طول مدت ضربان‌های ایجادشده به‌وسیله‌ی ایزی موشن اسکین است که به عنوان فیبریلاسیون بطنی شناسایی نمی‌شوند و بنابر این شوک ایجاد نمی‌کنند. انجام  تمرین با این دستگاه با عملکرد دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب یا عملکرد بطن تداخل ندارد. یکی از شواهد اثبات این مدعا این است که اخیراً بسیاری از بیمارانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند در شرایط کنترل شده بالینی در این تمرین‌ها شرکت کرده‌اند و رضایت‌نامه‌ی خود را ارایه کرده‌اند. حتی یک مورد نقض کارکرد دستگاه‌های استفاده شده توسط این بیماران گزارش نشد.

تولیدکنندگان مشهور این دستگاه‌ها مانند مدترونیک و بوستون ساینتیفیک می‌خواهند طی یک بیانیه‌ی رسمی اعلام کنند که افرادی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند می‌توانند تمرین EMS را انجام  دهند.

نکته: طبق آخرین یافته‌ها، تمرین EMS برای افرادی که از دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب و دیگر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، هیچ ضرری ندارد. تا کنون در این رابطه هیچ بیانیه رسمی و الزام‌آوری توسط این تولیدکنندگان منتشر نشده است اما انتظار می‌رود در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. بهرحال اپلیکیشن باید تحت نظارت پزشکی باشد.