تمرین EMS برای افراد دارای اضافه‌وزن

به‌اشتباه تصور می‌شود که انجام  تمرین EMS برای افراد دارای اضافه‌وزن مؤثر نیست. دلیل این عقیده این است که ولتاژ دستگاه EMS برای تأثیر بر عضلات زیر چربی زیرپوست باید بسیار بالابرده شود و این موجب تحریک پوست می‌شود.

ما در طی 4000 جلسه تمرینی اطلاعات مربوط به افراد دارای اضافه‌وزن را گردآوری کردیم و در طول این جلسات به هیچ موردی از تحریک پوستی برنخوردیم .

درهرصورت شدت تمرینی که افراد دارای اضافه‌وزن می‌توانند انجام  دهند بسیار کمتر از افراد دارای وزن عادی است. خطر آسیب پوستی وجود ندارد، زیرا  ولتاژ/ آمپر Easy Motion Skin  به دلیل قوانین مربوط به محصولات پزشکی و دستورالعمل MedGV محدود است.