با گذشت سن، تمام بدن شما دچار تغییر و تحول می‌شود، که به کاهش چشمگیر قدرت عضلانی و پروفایل فعال ماهیچه‌ها می‌شود. درد زیاد (کمر، دست و پا) باعث می‌شود این افراد از انجام  تمرین منظم خودداری کنند که سپس منجر به کاهش شدید حرکت کل بدن می‌شود.

تمرین EMS جایگزین ایده‌آل برای این گروه است که به آن‌ها کمک می‌کند آمادگی عضلات عرضی شکم خود را حفظ کرده و آن را بهبود دهند. افزایش معنادار قدرت نیز برای افراد کهنسالی که این تمرین را انجام  می‌دهند مشهود است. تمرین همزمان و هدفمند موافق/مخالف باعث فشار دردآور بر مفصل‌ها نمی‌شود. تحریک نواحی ماهیچه‌ای که فشار زیادی بر روی آن‌ها وجود ندارد (مانند ماهیچه‌های بین مهره‌ها) درد کمر را هدف قرار می‌دهد و آن را به صورت دائمی از بین می‌برد.

این تمرین برای همه با هر سن و تناسبی است. درنتیجه اکنون تمرین EMS با ایزی موشن اسکین نقش اساسی در توانبخشی و پیشگیری دارد.