بیماران مبتلا ترومبوز سیاهرگی مزمن می‌توانند از تمرین EMS منتفع شوند. تحریک عضلات موجب فعال‌سازی پمپ ماهیچه‌ای می‌شود که باعث تسریع بازگشت جریان سیاهرگی به قلب و پیچیدگی سیاهرگی کاهش می‌یابد. اگر دچار لخته‌شدگی یا رگ افروختگی هستید، مراقب باشید. این بیماران باید حتماً در بیمارستان درمان شوند.