هیچ مطالعه علمی در مورد شرایط عصب‌شناختی ذکرشده انجام نشده است. تمرین را باید با مسئولیت خودتان انجام دهید.

تصلب چندگانه

از بین رفتن سلول‌های عصبی مسئول حرکت عضلات

پارکینسون

صرع

فلج پای اسپاسمی

برای داشتن یک ورزش سالم، باید با یک متخصص، مشاوره و طراحی تمرین شود.