کاهش وزن و کاهش چربی، از محبوب‌ترین اهداف این تمرین هستند. رژیم‌های غذایی اغلب باعث کاهش موقت چربی می‌شوند و پس‌ازآن اثر “یو یو” به وجود می‌آید که در انتهای کار وزن شما بیش از هنگام آغاز رژیم غذایی است.

تمرین EMS با استفاده از Easy Motion Skin  از روشی کاملاً متفاوت استفاده می‌کند: تمرین مداوم باعث ایجاد سلول‌های عضلانی می‌شود که حاوی میتوکندری (کارخانه‌های تولید قدرت سلول‌های عضلانی) هستند. هرچه تعداد این کارخانه‌ها بیشتر باشد، میزان سوزاندن انرژی توسط بدن بیشتر خواهد بود، یعنی مصرف انرژی در سطوح پایین فعالیت و میزان متابولیسم پایه افزایش می‌یابد. (توجه: این همان انرژی‌ای است که در هنگام استراحت مصرف می‌شود). این امر بدان معنی است که بدن انرژی بیشتری مصرف می‌کند، حتی زمانی که ایستاده‌اید. کاهش کالری دریافتی به همراه عادات عادی غذایی، باعث افزایش نسبت چربی بدن می‌شود.

با این حال، گاهی اوقات عضلات ایجادشده باعث خنثی شدن تأثیر کاهش چربی بر وزن کلی بدن می‌شود، اما این توده عضلانی است نه چربی. هنگامی‌که این افراد روی “ترازوی چربی” رفتند (اندازه‌گیری توده چربی/ توده عضلانی از طریق آزمایش امپدانس)، اثرات آن روی سطوح چربی به‌وضوح قابل‌مشاهده بود.

در کل، مشتری/ بیمار با انجام  تمرین EMS و از طرق ذیل وزن کم می‌کند:

افزایش میزان متابولیسم پایه

کاهش چربی

تغییر شکل بدن

پایداری و تجدیدپذیری این اثرات به اثبات رسیده است.