افزایش گردش خون یک عامل ضروری در سلامت انسان است. رنگ پوست بهبود فراوانی را نشان می‌دهد و پوست، نرم‌تر و صاف‌تر می‌شود. یکی از دلایل این امر این است که مواد غذایی بیشتری به پوست می‌رسد و روند از بین بردن نتایج متابولیک سمی سرعت بیشتری میابد.

یکی دیگر از مزیت‌های آن این است که انتقال لنفی در سیستم لنفاوی افزایش می‌یابد.

یکی دیگر از اثرات مهم Easy Motion Skin  این است که تحریک سیستم عصبی خودکار به‌وسیله سنسورهای پوست، ارگان‌های داخلی بدن را فعال می‌کند. بنابراین مثلاً تمرین EMS باعث تحریک ماهیچه‌های گوارشی و حرکات حلقوی آن‌ها می‌شود.

همچنین این امر می‌تواند منجر به افزایش خونریزی دیواره رحم شود. در موارد خاص، این حالت به تشدید دوره قاعدگی منتهی می‌شود. با این حال، قاعدگی مانعی برای انجام  تمرین EMS نیست. با این ‌وجود، فرد تمرین کننده باید از این امر آگاهی داشته باشد و تصمیم خود را در مورد اینکه آیا در یک هفته خاص تمرین کند یا خیر بگیرد، اما بسیاری از تمرین کنندگان زن، جلسه‌های تمرینی خود را در هنگام قاعدگی تعطیل نمی‌کنند.