تمرین EMS برای درد کمر (ستون فقرات) و درد گردن (مهره‌های گردن)

از بین بردن درد طاقت‌فرسا (سندروم مهره گردن و پشت) قطعاً یکی از اهداف اولیه تمرین EMS است. Easy Motion Skin  برای نیل به این هدف در کوتاه‌ترین زمان به دلیل ترتیب منحصربه‌فرد الکترودهای آن، بسیار مناسب است. این کار از طریق توسعه عضلات میان مهره‌ها انجام  می‌شود. تمرین هدفمند باعث تثبیت مهره کمر می‌شود، مهره‌ها را در راستای هم قرار می‌دهد و بنابراین باعث کاهش تحریک فیزیکی سوراخ مهره‌ها می‌شود که محل تشکیل فیبرهای عصبی قطعه‌قطعه است.

(بوک – بهرنس، دبلیو. یو. گروتزمافر، اِن. بسلفسکی؛ جی، دانشگاه بایروث، 2002)

هدف مطالعه

هدف این مطالعه پی بردن به تأثیر تمرین EMS پیچیده بر روی افراد مبتلابه درد کمر بود.

نتایج

88.7  درصد از افراد شرکت‌کننده، کاهش درد کمر را تجربه کردند که این کاهش درد در مورد 8/38 درصد از آن‌ها چشمگیر بود. 9/41 درصد از آن‌ها بهبود جزئی درد کمر را گزارش کردند. همچنین فراوانی و شدت درد به نحو قابل‌توجهی در طول دوره تمرینی کاهش یافت.

تمرین EMS همچنین باعث برخی تأثیرات کلی شد:

 61 درصد از آن‌ها تشکیل کلی سطح درد را گزارش کردند، خلق‌وخوی 75 درصد از آن‌ها بهتر شد، شادابی 69 درصد از آن‌ها افزایش پیدا کرد، 57 درصد از مردان و 85 درصد از زنان شاهد بهبود ثبات بدنی بودند، 50 درصد از آن‌ها تغییرات مثبت در شکل بدن خود را مشاهده کردند و 57 درصد احساس آرامش بیشتری پس از تمرین داشتند.

خلاصه

تمرین EMS کل بدن با درد کمر مبارزه می‌کند – که مشکلی بسیار شایع است. جریان الکتریکی همچنین ماهیچه‌های عمقی را که دسترسی به آن‌ها به روش سنتی دشوار است، تحت تأثیر قرار می‌دهد. تمرین تخصصی EMS کل بدن، یک نظام تمرینی جامع و بسیار مؤثر است که اثرات سلامتی مثبت و گسترده را سبب می‌شود. این تمرین باعث محقق شدن اهداف درمانی و پیشگیرانه می‌شود.