بیماران مبتلا به واریس مزمن و یا ترومبوز وریدی می‌توانند تمرین EMS را انجام  دهند.

تحریک عضلات موجب فعال شدن پمپ عضلات می‌شود که منجر به شدت گرفتن بازگشت جریان وریدی به قلب می‌شود و میزان انعقاد وریدی کاهش می‌یابد.

اگر ترومبوفلبیت دارید مراقب باشید! این بیماران باید واقعاً در بیمارستان باشند.