سکته قلبی حاد در 6 هفته گذشته

مشکلات شدید مربوط به دریچه قلب

كارديوميوپاتي انسدادي هيپرتروفيك (HOCM)

میوکاردیتیس حاد

بیماری کرونر قلبی ناپایدار

نارسایی قلبی شدید NYHA IV

در این شرایط نمیتوانید از EMS استفاده کنید .

برای داشتن یک ورزش سالم، باید با یک متخصص، مشاوره و طراحی تمرین شود.