دکتر کلینودر، دانشگاه تربیت‌بدنی کلن2010

قدرت حداکثر و هیپرتروفی ماهیچه

ورزشکاران تمرین­دیده از رشته­های مختلف ورزشی، افزایش در حداکثر هیپرتروفی جور- فشاری به میزان 15 تا 40 درصد با میانگین 6/32 درصد را تجربه کردند. (5، 6، 7، 9، 22، 24 و 27).

میانگین بهبود حداکثر هیپرتروفی جور- فشاری پس از تمرین EMS در مورد ورزشکاران مبتدی 5/23 درصد بود . ورزشکاران پس از یک هفته تمرین EMS می‌توانند شاهد پیشرفت 40-30 درصدی باشند. شناگران رقابتی پس از استفاده از MVC شاهد پیشرفت انقباض هم‌مرکز و غیر هم‌مرکز عضله­های پشتی بزرگ و چهار سر ران و همچنین رکورد شنای آزاد خود بودند .

مطالعه موردی در مورد یک وزنه­بردار حرفه­ای به این صورت بود: پس از 4 ماه تمرین EMS شاهد افزایش ماکسیمم حرکت اسکات به میزان 20 کیلوگرم بود و در حرکت­های یک‌ضرب و دوضرب هم پیشرفت داشت. افراد مبتدی و کسانی که به دنبال تناسب‌اندام هستند نیز می­توانند تمرین EMS را انجام  دهند: اندازه ماهیچه پس از 8 هفته استفاده از تمرین ایزوکینتیک و تمرین EMS در حدود 10 درصد افزایش یافت .

تمرین مختلط (هیپرتروفی با استفاده از دستگاه) به همراه EMS بیشترین تأثیر را بر توان حداکثری دارند.