مقاومت در برابر تنش و بار زیاد

تمرین EMS با استفاده از Easy Motion Skin  باعث افزایش مقاومت در برابر تنش و بار زیاد می‌شود که از طریق افزایش مقاومت در برابر خستگی و توانایی استراحت کردن، حاصل می‌شود.

کودکان، جوانان، بزرگسالان و افراد سالخورده به یک اندازه می‌توانند این تأثیر مثبت را در زندگی روزمره، محل کار یا در طول اوقات فراغت شاهد باشند.